TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 6163918
 
TẠP CHÍ
Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc năm 2019 (19/10/2020)

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI

TT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

SỐ

Tr.

1                                           

NGUYỄN ANH CHƯƠNG

Công tác xây dựng đảng của Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay 

1

3

2                                           

NGUYỄN DIỆU HƯƠNG

Các biện pháp thúc đẩy công dân tích cực tham gia hoạch định chính sách công của Trung Quốc sau Đại hội XVIII

1

10

3                                           

HÀ THỊ HỒNG VÂN

TRẦN THU MINH

NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG

Quá trình đô thị hóa kiểu mới ở Trung Quốc hiện nay

1

17

4                                           

NGUYỄN BÌNH GIANG

Một số đánh giá về 40 năm cải cách mở cửa ở Trung Quốc  

2

3

5                                           

PHAN DUY QUANG

Chính sách của Trung Quốc đối với cách mạng 4.0 trong giai đoạn hiện nay

2

18

6                                           

ĐỖ TIẾN SÂM

Những sáng tạo mới về Lý luận Chủ nghĩa        xã hội đặc sắc Trung Quốc trong Đại hội XIX

3

3

7                                           

PHẠM THÁI QUỐC

Bốn thập kỷ cải cách doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc

3

14

8                                           

TRƯỜNG LƯU

Những năm có số cuối là “9” trong lịch sử nước CHND Trung Hoa

4

3

9                                           

NGUYỄN TRỌNG BÌNH

NGUYỄN  THỊ NGỌC ANH          

Nhận thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc về giai đoạn đầu của CNXH và con đường xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc

4

10

10                                    

NGUYỄN MAI PHƯƠNG 

Một số đánh giá về 40 năm cải cách xã hội ở Trung Quốc

5

3

11                                    

HUỲNH PHÚC NGUYÊN THỊNH

Kinh nghiệm của Trung Quốc trong phát triển khu công nghiệp sinh thái và bài học cho Việt Nam

5

15

12                                    

ĐINH CÔNG TUẤN

Một số đánh giá về 40 năm cải cách kinh tế ở Trung Quốc

6

3

13                                    

VŨ KHANH

Quân đội Trung Quốc tăng cường khả năng             tác chiến vũ trụ

6

18

14                                    

HỒNG HIỂU NAM

Kinh nghiệm chủ yếu trong trị Đảng nghiêm minh toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới – Nhìn từ góc độ chống tham nhũng

7

3

15                                    

NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Cải cách và chuyển đổi mô hình quản trị Chính phủ ở Trung Quốc trong quá trình cải cách

7

10

16                                    

LÊ KIM SA

Vai trò và khả năng ảnh hưởng chính sách của tầng lớp trung lưu Trung Quốc

8

3

17                                    

NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Sự phát triển của Think tank ở Trung Quốc trong thời kỳ cải cách

8

13

18                                    

TRẦN ÁNH TUYẾT

Nhân tố ảnh hưởng và một số giải pháp thúc đẩy xây dựng văn hóa chính trị trong ĐCS              Trung Quốc hiện nay

8

23

19                                    

VÕ THỊ MINH LỆ

NGUYỄN THỊ HỒNG NGA              

Kinh nghiệm của Trung Quốc trong triển khai             chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển các dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

9

3

20                                    

NGUYỄN MAI ĐỨC

Thực trạng phát triển ngành Logistics bên thứ 3 (3 PL) ở Trung Quốc

9

16

21                                    

TRƯỜNG LƯU

Chặng đường lịch sử 70 năm nước CHND  Trung Hoa

10

3

22                                    

ĐỖ TIẾN SÂM

NGUYỄN BÁ THANH

Mô hình Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

10

14

23                                    

NGUYỄN THANH GIANG

Giải quyết vấn đề nông dân – Thành tựu và những vấn đề tồn tại

10

27

24                                    

CHU VĂN TUẤN

Giải quyết các vấn đề tôn giáo ở Trung Quốc

11

3

25                                    

PHẠM BÍCH NGỌC

Xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa ở       Trung Quốc

11

11

26                                    

TRẦN VIỆT DUNG

Chính sách thu hút vốn đầu tư thiên thần ở    Trung Quốc

11

24

27                                    

NGUYỄN THI HỒNG NGA

NGUYỄN BÌNH GIANG

Kinh tế Trung Quốc năm 2019 và triển vọng            năm 2020

12

3

28                                    

NGUYỄN MAI PHƯƠNG

Một số vấn đề xã hội trong quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc

12

13

 

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

1              

NGUYỄN XUÂN TRUNG

Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ từ sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc

1

28

2              

GIÁP THỊ VỊNH

Ngoại giao nhân dân giữa Trung Quốc - Việt Nam

1

44

3              

TRẦN VIỆT DUNG  NGUYỄN THÙY GIANG

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc: Nguyên nhân và tác động

2

27

4              

PHẠM THỊ THANH BÌNH

VŨ THỊ PHƯƠNG DUNG

Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ: Tác động tới Mỹ và Trung Quốc

2

36

5              

ĐINH CÔNG HOÀNG

Dự báo bốn bước phát triển của cuộc chiến tranh kinh tế  Mỹ - Trung  hiện nay

2

42

6              

ĐỖ LỆ CHI

Chiến tranh thương mại trong cọ xát chiến lược Mỹ - Trung và lợi ích của Việt Nam

2

48

7              

TRẦN THỌ QUANG

 NGUYỄN THỊ THU HÀ

Điều chỉnh chiến lược quốc tế của Trung Quốc từ Đại hội XIX đến nay

3

29

8              

TRẦN THU MINH

Ngoại giao quan hệ đối tác của Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa

3

43

9              

ĐINH CÔNG TUẤN

Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và hàm ý chính sách cho Việt Nam

4

19

10           

CÙ CHÍ LỢI

Tiến triển mới trong quan hệ Mỹ - Trung và              tác động

5

27

11           

TRẦN THỊ HẢI YẾN  HOÀNG MINH HỒNG

Nhìn lại đối ngoại Trung Quốc từ sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc và xu hướng thời       gian tới

5

40

12           

PHẠM QUÝ LONG

Đặc điểm tình hình quốc tế đương đại  - Nhận thức từ khác biệt tư duy chiến lược trong cạnh tranh         Trung - Mỹ

6

27

13           

LÊ HẢI BÌNH

Quan điểm của Trung Quốc về tiếp cận toàn cầu hóa dưới thời Tập Cận Bình

6

40

14           

NGUYỄN HỒNG QUÂN

Quan hệ quốc phòng, an ninh giữa Trung Quốc và  các nước châu Phi

6

51

15           

DƯƠNG VĂN HUY

Những chuyển biến trong quan hệ của Philippines với Trung Quốc thời kỳ Tổng thống Rodrigo Duterte

7

21

16           

NGUYỄN HUY HOÀNG

TRẦN XUÂN HIỆP

ASEAN trong  chính sách đối ngoại của Trung Quốc:                Thực trạng và triển vọng

8

32

17           

NGUYỄN HỒNG QUÂN

Chiến thuật “vùng xám” và  vai trò của “dân quân” biển Trung Quốc

8

37

18           

PHÙNG THỊ HUỆ

TRỊNH VĂN ĐỊNH

Mục tiêu của Sáng kiến “Vành đai và Con đường”

9

29

19