TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 6152758
 
NĂM 2010
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 10 -2010 (03/11/2010)

 

Lời phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tại buổi chiêu đãi của Đại sứ Trung Quốc nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc.

Bài phát biểu của Đại sứ Tôn Quốc Tường tại buổi chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập nước CHND  Trung Hoa.

Chính trị – kinh tế – xã hội

A.v.oxtrovskij: Mô hình Trung Quốc chuyển từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường

Hoàng Thế Anh:  Phương thức tăng trưởng kinh tế không bền vững ở Trung Quốc: Thực trạng 10 năm đầu thế kỷ XXI và dự báo đến năm 2020

Quan hệ đối ngoại

Chuyên đề khu mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc

Nguyễn Thu Mỹ:  Xây dựng Khu mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc: Quá trình và những kết quả bước đầu.

Phạm Thái Quốc: Khu Mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc: Một số đánh giá bước đầu

Vũ Đăng Minh: Khu mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN, tác động đối với quốc phòng Việt Nam và đối sách

Lịch sử – văn hóa

Đỗ Thanh Bình – Nguyễn Thị Thu Thuỷ: “Đại Thanh luật lệ” đã thừa kế và phát triển nhà Minh như thế nào?

Thông tin - tư liệu

v Thông tin: Hội nghị Trung ương 5 khóa XVII Đảng Cộng sản Trung Quốc

Các tin khác

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 9 -2010 (18/10/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 8 -2010 (13/09/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 7 -2010 (08/09/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 6 -2010 (17/07/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 5 - 2010 (30/05/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4 -2010 (21/05/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 3 -2010 (20/05/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2 -2010 (19/05/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 1 -2010 (03/02/2010)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 04.62730459-ext:1306 Fax: 04.62730413