TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 6152567
 
NĂM 2010

Chính trị – kinh tế – xã hội

 

Hà Hồng Vân: Cải cách tài chính của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI.

3

Đỗ Ngọc Toàn:  Thực trạng phát triển mậu dịch dịch vụ của Trung Quốc  và đối sách trong những năm gần đây.

11

Đặng Thuý Hà:  Tham nhũng    chống tham nhũng ở Trung Quốc hiện nay

20

quan hệ đối ngoại

 

Chuyên đề “Hợp tác kinh tế biên giới  Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng ( Trung Quốc) “

 

Nguyễn Đình Liêm:  Hợp tác kinh tế Móng Cái - Đông Hưng  thực trạng và giải pháp

29

Nguyễn Tiến Dũng: Đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng khu hợp tác kinh tế  biên giới Móng Cái (Việt Nam ) và Đông Hưng (Trung Quốc )

37

Cổ Tiểu Tùng: Tích cực đẩy mạnh việc xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới Đông Hưng (Trung Quốc) và Móng Cái (Việt Nam).

42

Nông Lập Phu: Nghiên cứu về hợp tác đầu tư giữa Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc và Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam .

48

Lưu Kiến Văn: Tiến triển, thách thức và đối sách khu hợp tác kinh tế biên giới Trung - Việt.

55

Lịch sử – văn hóa

 

Trần Lê Bảo: Giao lưu và hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển việc giảng dạy và nghiên cứu Việt Nam học và Đài Loan học

61

Trần Phú Huệ Quang: Sự khác biệt văn hóa Nam Bắc Trung Quốc  qua dòng tranh sơn thuỷ

73

Thông tin - tư liệu

 

v Thông tin:

82

Các tin khác

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 10 -2010 (03/11/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 9 -2010 (18/10/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 8 -2010 (13/09/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 7 -2010 (08/09/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 6 -2010 (17/07/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 5 - 2010 (30/05/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4 -2010 (21/05/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 3 -2010 (20/05/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2 -2010 (19/05/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 1 -2010 (03/02/2010)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 04.62730459-ext:1306 Fax: 04.62730413