TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9630088
 
NĂM 2005
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4 năm 2005 (28/02/2008)


 

Tr

 

THÔNG CÁO CHUNG VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

3

KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

 

LÊ VĂN SANG:  Phân tích tình hình kinh tế Trung Quốc 2001 - 2004 và dự báo khả năng phát triển 2005 - 2010 - Những gợi ý ?đối với Việt Nam.

6

NGUYỄN ANH MINH:  Vai trò đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với xuất khẩu của Trung Quốc .

20

NGÔ QUÂN DÂN:  Tổ chức xã hội vận hành trong bối cảnh thể chế kép Hiệp hội ngành nghề thị trấn chuyên doanh Nam Hải Quảng Đông Trung Quốc.

31

ĐẶNG THUÝ HÀ: Tìnhhình xây dựng đội ngũ đảng viên và vấn đề kết nạp đảng viên mới của ĐCS Trung Quốc trong giai đoạn mới

43

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

 

NGUYỄN VĂN TUẤN: Hợp tác cạnh tranh kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ kinh tế quốc tế mới hiện nay của Trung Quốc.

51

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ

 

PHAN VĂN CÁC: Sách, tàng thư và văn hóa sách ở         Trung Quốc

62

HỒ SĨ HIỆP: Cảm nhận về văn học Trung Quốc những năm đầu thế kỷ mới

71

ĐÀI LOAN - HỒNG KÔNG - MA CAO

 

LÊ HUY TIÊU:  Tình hình nghiên cứu văn học Đài Loan tại Trung Quốc Đại lục

77

THƯỞNG THỨC TRUNG QUỐC HỌC

 

Trung Quốc: Cuộc tranh luận về “Quốc thoái dân tiến”

81

GIAI THOẠI - ĐIỂN TÍCH

 

Điển tích về Bố kinh

84

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

 

·    Giới thiệu sách:

85

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

86
Các tin khác

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 3 năm 2005 (28/02/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2 năm 2005 (28/02/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 1 năm 2005 (28/02/2008)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn