TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9241510
 
NĂM 2007
Tạp chí nghiên cứu Trung Quốc số 3 năm 2007 (02/03/2008)


 

Tr

 

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI  

 

NGUYỄN THU PHƯƠNG – CHỬ BÍCH THU:  Đánh giá công tác phát triển nhân tài của Trung Quốc từ  năm 1978 đến nay và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam

3

TRƯƠNG THỊ HỒNG HÀ: Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam dưới góc nhìn tham chiếu với hoạt động giám sát của Quốc hội Trung Quốc

14

ĐINH HỮU THIỆN: Bước đầu tìm hiểu cải cách bộ máy Chính phủ ở Trung Quốc từ  năm 1978 đến  năm 2003

25

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

 

ĐỖ TIẾN SÂM : Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và việc xây dựng “hai hành lang một vành đai kinh tế”

35

CHU CHẤN MINH: Hợp tác kinh tế Trung Quốc – ASEAN và Vân Nam với “hai hành lang, một vành đai”

39

NÔNG LẬP PHU: Vai trò có thể phát huy của Quảng Tây trong xây dựng hành lang kinh tế Nam Ninh – Hà Nội– Hải Phòng

46

LỊCH SỬ - VĂN HÓA

 

TRẦN THỌ QUAN:  Chủ tịch Hồ Chí Minh –  từ hoạt động cách mạng thực tiễn đến việc thiết lập quan hệ Việt - Trung

56

LE HUY TIÊU: Tìm hiểu việc giới thiệu và nghiên cứu văn học Trung Quốc ở Việt Nam trong thời kỳ cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

64

THUẬT NGỮ - KHÁI NIỆM

 

“Quan niệm phát triển khoa học”

79

THÔNG TIN - TƯ LIU

 

·                 Tư liệu: Nghiên cứu so sánh địa vị quốc tế của Trung Quốc trong phát triển kinh tế -  xã hội năm 2006.

80

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

88
Các tin khác

Tạp chí nghiên cứu Trung Quốc số 2 năm 2007 (02/03/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 1 năm 2007 (29/02/2008)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn