TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9344653
 
NĂM 2009
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 3 - 2009 (17/07/2009)

 Chuyên đề “Sự phát triển văn hóa và con người  Đông Á

 

Đỗ Tiến Sâm: Sự phát triển văn hóa và con người ở một số nước Đông á trong quá trình hội nhập quốc tế: Chia sẻ thông tin và gợi mở những vấn đề cùng trao đổi

3

Trần Ngọc Thêm: Sự phát triển của Đông Á từ góc nhìn hệ thống - loại hình văn hóa. So sánh với Việt Nam

10

Hồ Sĩ Quý: Rồng, hổ Châu Á và vấn đề sử dụng bài học kinh nghiệm về nhân tố văn hóa và con người.

24

Trần Lê Bảo: Một số giá trị văn hóa truyền thống và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển văn hóa và con người ở khu vực Đông á khi hội nhập quốc tế.

35

Phan Văn Các: Vai trò và ảnh hưởng của Nho học đối với sự phát triển bền vững của văn hóa và con người ở một số nước Đông á.

48

Trần Ngọc Vương: Dân chủ hóa trong tiến trình hiện đại hóa các xã hội Đông Á.

61

Lương Văn Kế: ảnh hưởng của hệ giá trị chính trị phương Tây đến sự phát triển của các xã hội ở Đông Á - Trường hợp Trung Quốc

69

Trương Thị Thuý Hằng: Về phát triển nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững ở một số nước Đông á trong quá trình hội nhập

75

Thông tin - tư liệu

 

 Hội thảo khoa học:

· Sự phát triển văn hóa và con người ở một số nước Đông á. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Giới thiệu sách

· Báo cáo phát triển con người Trung Quốc 2007 - 2008

 

 

 

87

88

Các tin khác

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2 - 2009 (17/07/2009)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 1 - 2009 (17/07/2009)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn