TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9333405
 
TẠP CHÍ
Thư mời và thể lệ gửi bài tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (15/03/2012)

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC

1. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc nhận đăng tải các bài nghiên cứu về Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa, chính sách đối ngoại của Trung Quốc và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.  

2. Bài gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc là bài chưa từng gửi đăng ở các sách, báo và tạp chí khác. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc sẽ không xem xét các bài viết hiện đã được gửi đăng ở các tạp chí khác (trừ trường hợp là bài viết liên quan đến chủ đề mà Tạp chí cần đăng, Ban Biên tập sẽ xin bản quyền dịch và đăng lại bài đã được đăng trên các tạp chí nước ngoài).

3. Ban Biên tập sẽ xác nhận việc nhận bài viết và trao đổi với tác giả sau khi có ý kiến của các chuyên gia thẩm định. Bài không được đăng, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc không trả lại bản thảo.                       

4. Bài viết được đánh máy vi tính, dùng font chữ Times New Roman, khoảng từ 3000 đến 10000 chữ, co chữ 14, có tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (mỗi thứ tiếng từ 150 – 200 chữ), có từ khóa bằng tiếng Việt, gửi vào Email: tapchi@vnics.org.vn.

5. Tất cả các bảng biểu, hình vẽ, bản đồ phải được đánh số theo thứ tự và ghi nguồn rõ ràng. Các đoạn trích dẫn nguyên văn trong bài để trong dấu ngoặc kép. 

6. Việc sử dụng chữ in nghiêng và dấu để nhấn mạnh cần nhất quán. Đối với những tên riêng, từ Hán Việt cần dịch sang tiếng Việt, trong trường hợp khó tìm từ tương ứng tiếng Việt có thể để nguyên từ Hán Việt nhưng cần tạm dịch sang tiếng Việt và nội dung tạm dịch để trong ngoặc đơn. 

7. Chú thích (nếu có) để ở cuối bài, trước mục Tài liệu trích dẫn, đánh theo số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5…

8. Tài liệu trích dẫn trong bài để trong dấu ngoặc đơn theo thứ tự: họ tên tác giả, năm xuất bản: số trang, ví dụ: (Nguyễn Văn A, 2015: 40), (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2006: 83), (Dmitry V.Kuznetsov, 2016: 93),邓建平曾勇, 2009: 100)... Đối với tài liệu mạng không cần ghi số trang, ví dụ: (Pham Huyen, 2012), (Xinhuanet, 2005)…

9. Bài nghiên cứu cần có mục Tài liệu trích dẫn ở cuối, xếp khối tiếng Việt trước, sau đó lần lượt đến các khối tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc và các tiếng khác.

Xếp tài liệu trích dẫn theo thứ tự ABC. Đối với tài liệu tiếng Việt, xếp thứ tự theo tên tác giả của người Việt; xếp theo thứ tự chữ cái đầu họ của người nước ngoài (bao gồm cả tên tác giả là tiếng Trung Quốc), theo chữ cái đầu của tên tài liệu, hãng tin (đối với liệu không có tác giả).

Để phân biệt các tác phẩm khác nhau của cùng một tác giả trong cùng năm, sử dụng các chữ cái a, b, c, v.v ...  Ví dụ: (Smith 1995a, 1995b; Nguyễn Văn A, 2010a, 2010b, 2010c). Đối với các nhóm trích dẫn, thì theo thứ tự bảng chữ cái và không theo trình tự thời gian, sử dụng dấu chấm phẩy để tách các tên. Ví dụ: (Ahmed 1987: 125; Sarkar, 1987: 145; Wignaraja, 1960: 62). Tất cả các tài liệu được trích dẫn đều phải liệt kê trong phần Tài liệu trích dẫn ở cuối bài viết.

Cách trình bày Tài liệu trích dẫn như sau:

Đối với sách: Họ tên tác giả, năm xuất bản, Tên sách (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản. Ví dụ: 

Trình Năng Chung, 2015, Mối quan hệ văn hóa Đông Sơn với các văn hóa thời đại kim khí Nam Trung Quốc, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

Wei, Yehua Denis, 2000, Regional Development in China: States, Globalization, and Inequality, London and New York: Routledge.

张静,2001,《利益组织化单位———企业职代会案例研究》,北京:中国社会科学出版社。

Đối với chương sách hoặc bài viết trong sách: Họ tên tác giả, năm xuất bản, tên chương sách hoặc bài viết (in nghiêng), trong sách Họ tên tác giả, Tên sách (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, trang.Ví dụ:

Hà Anh Tuấn, 2015, Vai trò của ASEAN trong quản lý tranh chấp ở Biển Đông, trong sách Đặng Đình Quý (Chủ biên), Tìm kiếm giải pháp vì hòa bình và công lý ở Biển Đông, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, tr. 43-61.

Yang Mu and Lim Tin Seng, 2009, China’s Approach to Tackle the Economic Slowdown: The Role of the Government, in Emile Kok Kheng Yeoh (Editor), Regional Political Economy of China Ascendant: Pivotal Issues and Critical Perspectives, Vinlin Press Sdn. Bhd, Malaysia, pp. 37-54. 

Đối với bài tạp chí: Họ tên tác giả, năm xuất bản, Tên bài viết (in nghiêng), Tên tạp chí, số tạp chí, tháng xuất bản, trang. Ví dụ:

Nguyễn Huy Hoàng, 2016, Tác động của việc Trung Quốc điều chỉnh Chiến lược sau Đại hội XVIII đến kinh tế ASEAN, Nghiên cứu Trung Quốc, số 4, tháng 4, tr.18-30.

Dmitry V.Kuznetsov, 2016, China and the Ukrainian Crisis: From ‘Neutrality’ to ‘Support’ for Russia, China Report, Vol 52, No 2, May, pp.92-111.

邓建平曾勇, 2009 , 政治关联能改善民营企业的经营绩效吗》, 中国工业经济2 期,98 108 页。

Đối với tài liệu mạng: Họ tên tác giả (trường hợp không có họ tên tác giả, ghi hãng tin), năm xuất bản, Tên tài liệu (in nghiêng), ngày tháng xuất bản (nếu có), địa chỉ mạng, thời điểm (ngày tháng năm) truy cập. Ví dụ:

Nicola Casarini, 2013,  Brussels – Beijing: changing the game?, http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Report__14.pdf , truy cập ngày 3/4/2017.

Pham Huyen, 2012, China keeps longing eyes on Vietnam’s minerals, 20/11, http://english.vietnamnet.vn/fms/business/52840/china-keeps-longing-eyes-on-vietnam-s-minerals.html, truy cập ngày 3/5/2017.

Tuoi Tre News,   2016a,  Contractors ask to recruit thousands of unskilled Chinese workers for Vietnam project, 26/8, http://tuoitrenews.vn/society/21931/contractors-ask-to-recruit-thousands-of-unskilled-chinese-workers-for-vietnam-project,  truy cập ngày 5/4/2017.     

Tuoi Tre News,  2016b, Illegal Chinese workers flood Vietnam’s economic zone, 20/10, http://tuoitrenews.vn/society/14258/illegal-chinese-workers-flood-vietnams-economic-zone,   truy cập ngày 5/3/2017.

Xinhuanet, 2005, Regional Co-operation Highlights Chinas Pragmatic Diplomacy Towards Neighbouring Countries, July 6, http://www.yn.xinhuanet.com/topic/2005-07/06/content_4578066.htm, truy cập ngày 9/10/2012.

10. Cuối bài cần ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, điện thoại, email để Tòa soạn tiện liên hệ với tác giả khi cần thiết.

 

                                          BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019
Các tin khác

 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn