TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9241544
 
NĂM 2007
Tạp chí nghiên cứu Trung Quốc số 4 năm 2007 (02/03/2008)


 

Tr

 

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI 

 

PHÙNG THỊ HUỆ :  Một số vấn đề về mô hình phát triển và quản lý phát triển xã hội ở Trung Quốc

3

PHẠM QUÝ LONG: Năm 2006 thấy gì ở nền kinh tế Trung Quốc

12

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG: Vài nét về cải cách nông thôn ở Trung Quốc và Việt Nam (1978 - 2006)

19

NGUYỄN VĂN DẦN – NGUYỄN BÌNH GIANG: Tiến trình phát triển kinh tế hàng hoá ở Bắc Kinh

28

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

 

HỨA NINH NINH: Tổng kết 15 năm hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN.

38

LÊ TUẤN THANH: Tác động của Khu mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc tới quan hệ Việt – Trung     

47

LỊCH SỬ - VĂN HÓA

 

ĐỖ TIẾN SÂM: Trung Quốc với Quy hoạch quốc gia về phát triển văn hoá.

57

NGUYỄN VĂN KHANG: Vấn đề ngôn ngữ dân tộc thiểu số nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

69

THƯỞNG THỨC TRUNG QUỐC HỌC

 

Quá trình truyền bá Cơ đốc giáo và văn hoá cận đại phương Tây ở Trung Quốc

80

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

 

v   Thông tin: Cơ cấu Đảng viên ĐCS Trung Quốc

85

v Giới thiệu sách:  Trung Quốc và Việt Nam: Những nền chính trị bất đối xứng

86

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

88
Các tin khác

Tạp chí nghiên cứu Trung Quốc số 3 năm 2007 (02/03/2008)
Tạp chí nghiên cứu Trung Quốc số 2 năm 2007 (02/03/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 1 năm 2007 (29/02/2008)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn