TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9528786
 
NGHIÊN CỨU
Tiến trình 100 năm Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác (13/06/2022)

100 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc trải qua quá trình đấu tranh cách mạng, tìm tòi con đường và phương thức phát triển đầy gian nan, thách thức, song mỗi giai đoạn đều đạt được thành tựu to lớn trên các phương diện. 100 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không ngừng kết hợp những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tiễn Trung Quốc, vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác để giải quyết các vấn đề của Trung Quốc… Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không ngừng tổng kết thực tiễn, khái quát hóa thành lý luận và đường lối, chủ trương... Thực tiễn lãnh đạo và quản trị đất nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua 100 năm hết sức sinh động qua nhiều giai đoạn với những điểm nhấn riêng. Quá trình Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác phản ánh tiến trình xây dựng và phát triển đất nước Trung Hoa qua 100 năm và mục tiêu, giải pháp, triển vọng của Trung Quốc trong giai đoạn tới. Tiến trình này để lại những bài học kinh nghiệm quý, đồng thời cũng là các đặt đề cho các chính đảng trên thế giới.


( Chi tiết xem: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 12 năm 2021)
Các tin khác

Những sáng tạo mới về lý luận Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong Đại hội XIX (21/05/2019)
Cải cách kinh tế của Trung Quốc sau Đại hội XVIII và tác động (01/09/2015)
Quá trình chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - thực tế, không gián đoạn, hòa bình và minh bạch (06/06/2014)
Đánh giá các lựa chọn pháp lý của Việt Nam trong vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 (31/05/2014)
Xã hội Trung Quốc năm 2013 và phương hướng phát triển năm 2014 (25/05/2014)
Kinh tế Trung Quốc năm 2013 và triển vọng năm 2014 (23/05/2014)
Chương trình khoa học của Viện Nghiên cứu Trung Quốc thực hiện (16/12/2011)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn