TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9344655
 
NĂM 2009
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4 - 2009 (17/07/2009)

Chính trị -  kinh tế - xã hội

 

Nguyễn Huy Quý:  Trung Quốc năm 2008

3

Đỗ Ngọc Toàn - Nguyễn Thị Thu Hiền - Hà Thị Hồng Vân:  Tình hình kinh tế Trung Quốc năm 2008 và dự báo năm 2009

15

Bùi Thị Thu Hiền: Tình hình chính trị Trung Quốc năm 2008

28

Quan hệ đối ngoại

 

Lê Văn Mỹ - Nguyễn Thu Hiền - Phạm Hồng Yến:  Ngoại giao Trung Quốc năm 2008

38

Nguyễn Thị Thùy:  Quan hệ việt Nam - Trung Quốc năm 2008

52

Lịch sử – văn hóa

 

Chử Bích Thu - Nguyễn Kiều Minh - Nguyễn Thị Thu Phương: Văn hóa Trung Quốc năm 2008 - Những vấn đề nổi bật

59

Dành cho nhà nghiên cứu trẻ

 

Vũ Trần Kim Liên: Vấn đề đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số của Trung Quốc

65

Thông tin - tư liệu

 

 ­ Hội thảo khoa học:  Trung Quốc năm 2008 và triển vọng năm 2009

­ Tư liệu: Thống kê tình hình phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc năm 2008

­ Giới thiệu sách: Biến đổi cơ cấu giai tầng ở Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa

75

77

88

Các tin khác

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 3 - 2009 (17/07/2009)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2 - 2009 (17/07/2009)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 1 - 2009 (17/07/2009)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn