TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9344758
 
NĂM 2009
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 10 - 2009 (07/01/2010)

Kỷ niệm 60 năm quốc khánh Trung Quốc

(1/10/1949 – 1/20/2009)

 

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI

 

TÔN QUỐC TƯỜNG: Tăng cường và phát triển mạnh mẽ quan hệ Trung – Việt.

3

ĐỖ TIẾN SÂM: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa – Nhìn lại 60 năm xây dựng và phát triển.

4

NGUYỄN HUY QÚY: Những bước phát triển chủ yếu về lý luận xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc .

9

NGUYỄN KIM BẢO: 60 năm cải cách thể chế kinh tế của Trung Quốc – Lý luận và thực tiễn

17

PHẠM THÁI QUỐC: 60 năm phát triển công nghiệp ở Trung Quốc: Ba giai đoạn, hai bước chuyển đổi

32

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG: Nông nghiệp Trung Quốc chặng đường 60 năm

42

ĐỖ NGỌC TOÀN: 60 năm kinh tế đối ngoại Trung Quốc

56

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG: 60 năm phát triển văn hóa Trung Quốc – Từ nhận thức đến thực tiễn

73

thông tin – tư liệu

 

w Thông tin: Những sự kiện ảnh hưởng đến Trung Quốc trong 60 năm

w Hội thảo khoa học:Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 60 năm xây dựng và phát triển

 

85

 

87

Các tin khác

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 9 - 2009 (06/01/2010)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 8 - 2009 (28/12/2009)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 7 - 2009 (05/09/2009)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 6 - 2009 (17/07/2009)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 5 - 2009 (17/07/2009)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4 - 2009 (17/07/2009)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 3 - 2009 (17/07/2009)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2 - 2009 (17/07/2009)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 1 - 2009 (17/07/2009)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn