TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9528562
 
TẠP CHÍ
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC 2020

chÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI

TT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tr.

1               

NGUYỄN THỊ HOÀI LÊ

 NGÔ THỊ HẰNG

Sự phát  triển của FintTech tại Trung Quốc,  Hồng Công và Ấn Độ - Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam

1

3

2               

NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Phương thức phát huy vai trò của think tanks trong đời sống chính trị ở Trung Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam

1

17

3               

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

Kinh nghiệm tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam

2

3

4               

TRƯƠNG VĂN MÓN

Kinh nghiệm quản lý của Trung Quốc trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của người Chăm ở đảo Hải Nam

2

13

5               

TRẦN THẾ TUÂN

LƯU NGỌC TRỊNH

Tác động bước đầu đến kinh tế toàn cầu của dịch Covid - 19 ở  Trung Quốc

3

3

6               

TRỊNH QUỐC HÙNG

Cải cách thể chế giám sát nhà nước ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII

3

19

7               

NGUYỄN TRỌNG BÌNH

 LÊ MINH HIỀN

Đổi mới chính trị trước yêu cầu cải cách, phát triển kinh tế  ở Trung Quốc trong quá trình cải cách

4

3

8               

PHẠM THÁI QUỐC

70 năm phát triển công nghiệp Trung Quốc

4

14

9               

ĐỖ HOÀI NAM

HOÀNG THẾ ANH

Tích tụ đất đai ở Trung Quốc: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hồ Nam

5

3

10            

HÀ CÔNG ANH BẢO

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trực tuyến tại Trung Quốc và một số đề xuất cho Việt Nam

5

20

11            

HOÀNG MINH QUÂN

Xây dựng Đảng về tư tưởng của ĐCS Trung Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam

5

29

12            

NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Xây dựng ý thức hệ XHCN của ĐCS Trung Quốc trong quá trình cải cách mở cửa

6

3

13            

NGUYỄN BÌNH GIANG

An ninh nước ở Trung Quốc

6

10

14            

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Thực hiện “Chính sác toàn diện hai con” của Trung Quốc: Một số nhân tố  tác động và vấn đề đặt ra hiện nay

6

25

15            

THÂN THỊ THANH HIẾU

Đo lường sự hài lòng của người dân: Yếu tố đánh giá năng lực phục vụ của Chính phủ Trung Quốc

6

33

16            

PHẠM ĐI

Một số kinh nghiệm của Trung Quốc trong  đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng

7

3

17            

TRẦN THU MINH

Một số nội dung về công tác tư pháp  và lập pháp tại kỳ họp lưỡng hội Trung Quốc năm 2020

7

10

18            

PHAN DUY QUANG

Sự phát triển của nền công nghệ quốc phòng Trung Quốc trong những thập niên đầu  thế kỷ XXI

7

22

19            

NHÂM THỊ LÝ

PHẠM THỊ MINH TRANG

Xây dựng con đường xanh ở Trung Quốc – Nghiên cứu  trường hợp thành phố Nam Kinh

7

30

20            

TRẦN ÁNH TUYẾT

Xây dựng Đảng về chinh trị của ĐCS Trung Quốc sau Đại hội XVIII

8

3

21            

PHAN DUY QUANG

Góp phần tìm hiểu vốn xã hội ở Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa

8

18

22            

NGUYỄN MAI ĐỨC

Quá trình phát triển Logistics truyền thống sang Logistics hiện đại ở Trung Quốc

8

27

23            

NGUYỄN MAI PHƯƠNG

TRẦN THÙY CHI

Nhận thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc về mâu thuẫn xã hội  chủ yếu hiện nay

9

3

24            

NGUYỄN THỊ NHẬT THU

NGUYỄN THU HẰNG

Các biện pháp phát triển kinh tế của Trung Quốc trong và sau đại dịch Covid 19 - Khuyến nghị đối với Việt Nam

9

13

25            

NGUYỄN THỊ HẠ

BÙI THỊ THANH HƯƠNG

Định hướng xây dựng nền kinh tế sáng tạo của Trung Quốc

 

9

 

23

26            

NGUYỄN ĐẮC HƯNG

Rủi ro các khoản nợ của nền kinh tế Trung Quốc và một số khuyến nghị đối với Việt Nam

 

10

 

3

27            

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

Kinh nghiệm đổi mới nền quản trị công của Chính phủ Trung Quốc - Một số hàm ý đối với Việt Nam

10

11


28            

NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Đảng Cộng sản Trung Quốc củng cố vai trò          chủ đạo của ý thức hệ XHCN từ cải cách mở cửa đến nay

11

3

 

29            

PHẠM THỊ THANH BÌNH VŨ THỊ PHƯƠNG DUNG

Giải pháp đảo dòng chất xám của Trung Quốc

11

14

 

30            

NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Vai trò của think tank trong đời sống chính trị - xã hội Trung Quốc

12

3

 

31            

NGUYỄN DIỆU HƯƠNG

Quá trình hoạch định chính sách công của Trung Quốc hiện nay

12

13

 

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

TT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tr.

1    

TRƯỜNG LƯU

Chiến lược đối ngoại của Trung Quốc và tác động đối với quan hệ Việt - Trung

1

29

2    

LÊ XUÂN SANG

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc trong một  thế giới đầy biến động: Thực trạng và các  vấn đề đặt ra

1

41

3    

HOÀNG HUỆ ANH

Đối ngoại Trung Quốc năm 2019

2

19

4    

NGUYỄN THỊ HẠ

Ngân hàng AIIB: Cơ chế tổ chức và thực trạng hoạt động

2

29

5    

LÊ ÁI LÂM

BÙI HÀ PHƯƠNG

Sự tham gia của Trung Quốc vào các mạng sản xuất toàn cầu trong ngành dược và hàm ý cho Việt Nam

3

31

6    

LÊ THỊ THÚY HIỀN

Chiến lược của Trung Quốc và Mỹ tại Tiểu vùng  Mê Công

3

45

7    

NGUYỄN NGỌC ANH

Quyền lực mềm Trung Quốc đối với Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn

4

30

8    

NGUYỄN NGỌC HÙNG

Quan hệ Trung - Mỹ trước khi  bình thường hóa

4

38

9    

HỒ QUỐC PHÚ

Nhận diện chính sách nước lớn kiểu mới của  Trung Quốc ở Đông Nam Á từ đầu thế kỷ XXI đến nay

5

39

10  

JABIN T. JACOB

Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc và hàm ý đối với Ấn Độ

6

40

11  

ĐINH THỊ THU

Cơ chế hợp tác nghề cá giữa Trung Quốc và các nước ASEAN ở Biển Đông

7

39

12  

TRƯỜNG LƯU

Cạnh tranh chiến lược Trung – Mỹ trong giai đoạn mới: Tác động đối với cộng đồng ASEAN

8

35

13  

ĐINH THỊ THU

Mức độ kiểm soát của Trung Quốc tại các vùng biển khu vực và thế giới

9

36

14  

TRƯỜNG LƯU

Mỹ tuyên bố thay đổi lập trường trong vấn đề   Biển Đông: Quan hệ Trung - Mỹ bước sang một giai đoạn mới

10

20

15  

ĐINH THỊ THU

Bản chất và định hướng phát triển của Trung Quốc  đối với Cộng đồng chung vận mệnh

10

30

16  

ĐẶNG THU THỦY

TRẦN NGỌC DIỄM

Tác động của Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến dòng chảy thương mại và đầu tư tại khu vực châu Á

11

21

17  

TRẦN XUÂN HIỆP

Lợi ích của Ấn Độ và Trung Quốc  ở Ấn Độ Dương

11

33

18  

NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG

ĐẶNG THỊ THÚY HÀ

Quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam – Trung Quốc: Thực trạng và kiến nghị

11

43

19  

NGUYỄN HỒNG QUÂN

Biểu hiện cạnh tranh Ấn Độ - Trung Quốc và một số tác động

12

23

 

LỊCH SỬ - VĂN HÓA

TT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tr.

1              1

ĐÀO VĂN LƯU

PHAN HUY HOÀNG

Tầng lớp đáy trong tiểu thuyết “Cao hứng” của Giả Bình Ao

1

54

2               

CẦM TÚ TÀI

VŨ PHƯƠNG THẢO

Tên thực vật  tiếng Hán: Nhận diện với thi ca

2

41

3               

ĐẶNG THỊ THÙY LINH

Ảnh hưởng của tín ngưỡng tôn giáo đến sử dụng uyển ngữ trong tiếng Việt và tiếng Trung

2

52

4               

LƯ VĨ AN

Nghiên cứu lịch sử môi trường Trung Quốc

3

56

5               

LÊ THỊ ANH ĐÀO

Dấu ấn văn hóa của cộng đồng người Hoa ở Ayutthay (Thái Lan)

4

48

6               

NGUYỄN ĐÌNH CƠ

PHÍ THÀNH PHÁT

Người Hoa ở Tây Ninh - Quá trình hình thành cộng đồng và những đặc trưng văn hóa

4

547               

NGUYỄN VĂN TUẤN

Giải quyết “vấn đề Sơn Đông” tại Hội nghị Versailles và ảnh hưởng của nó với  phong trào Ngũ Tứ

5

49

8               

NGUYỄN PHƯỚC TÂM

Hình ảnh Việt Nam xưa trong con mắt văn nhân đời Đường

5

59

9               

LÊ QUANG SÁNG

Chiết tự và lược sử nghiên cứu về chiết tự  chữ Hán

6

48

10             

HÁN THỊ NGÁT

Hoạt động kinh tế của người Hoa ở Thái Lan  giai đoạn 1945 – 1997: Một số thành tựu và bài học kinh nghiệm

6

62

11             

LƯU THU HƯƠNG

TRẦN THỊ THỦY

Điện ảnh trong chiến lược gia tăng sức mạnh mềm của Trung Quốc: Qua bộ phim Chiến lang 2

7

48

12             

NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH