TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9344868
 
NĂM 2008
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 7 năm 2008 (26/11/2008)

Tuyên bố chung việt nam – trung quốc

3

CHÍNH TR - KINH T - XÃ HI

 

Lí Vĩ – Lưu Như Quân:  Đảng cầm quyền và tham nhũng quyền lực – Nước lửa không dung hòa: Lựa chọn kiềm chế tham nhũng

7

Hồ Sĩ Quý: Những vấn đề của triết học Trung Quốc đương đại

17

Nguyễn Thị Thu Phương – Phạm Thị Hoan: Báo chí  truyền thông Trung Quốc  - 30 năm cải cách mở cửa và hội nhập quốc tế

27

Quan hệ đối ngoại

 

Lê Thị Ái Lâm: Vai trò của hợp tác kinh tế Trung – Nhật đối với Cộng đồng Kinh tế Đông á.

36

Bì Quân: Quan hệ kinh tế – thương mại giữa Phúc Kiến (Trung Quốc)  và ASEAN

49

Lịch sử – văn hóa

 

Lê Toan: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chính sách phát triển văn hóa Trung Quốc từ cải cách mở cửa đến nay.

62

Đào Lưu: Đặc điểm nghệ thuật trong tiểu thuyết Báu vật của đời của Mạc Ngôn

70

Dành cho nhà nghiên cứu trẻ

 

Đồng Quốc Đạt: An sinh xã hội cho người di cư ra thành thị ở Trung Quốc.

77

Hoàng Thanh Hương: Các mô thức chào hỏi trong tiếng Hán hiện đại

79

Nhân vật- sự kiện

 

30 sự kiện có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc thời kỳ  1978 – 2008 (tiếp theo)

85

Thông tin - tư liệu

 

v Thông tin: Trung Quốc: Nông dân được mua bán, cầm cố quyền sử dụng đất.

87

Tóm tắt một số bài chính bằng tiếng anh

88

Các tin khác

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 6 năm 2008 (20/10/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 5 năm 2008 (06/10/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4 năm 2008 (06/10/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 3 năm 2008 (06/10/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2 năm 2008 (16/05/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 1 năm 2008 (05/03/2008)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn