TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9344863
 
NĂM 2008
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 6 năm 2008 (20/10/2008)

Chính trị -  kinh tế - xã hội

 

Đỗ Minh Cao:  Năng lượng tái sinh ở Trung Quốc.

3

Nguyễn Xuân Cường: Xây dựng công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường XHCN ở Trung Quốc.

14

Từ Tụng Đào – Vương Đỉnh – Trần Nhân Vỹ:  30 năm cải cách chế độ cán bộ Trung Quốc - Bốn thành tựu lớn, bốn kinh nghiệm.

24

Quan hệ đối ngoại

 

Phùng Thị Huệ: Hợp tác thương mại giữa Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Thực trạng và kiến nghị.

36

Lịch sử – văn hóa

 

Nguyễn Khang: Chính sách của Đảng và Nhà nước  Trung Quốc đối với tiếng Hán với tư cách là ngôn ngữ quốc gia.

44

Đào Lưu: Vài nét về văn học làm thuê: Hiện tượng văn học quan trọng thời kỳ cải cách mở cửa của Trung Quốc.

58

Dành cho nhà nghiên cứu trẻ

 

Hoàng Vĩ Sinh: So sánh sự hình thành cách diễn đạt về từ  kiêng kỵ “tử vong” trong tiếng Trung và tiếng Việt.

65

Nhân Vật- Sự Kiện

 

100 năm ngày sinh Tướng quân Nguyễn Sơn

73

30 sự kiện có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc thời kỳ  1978 – 2008 (tiếp theo)

82

Thông tin - tư liệu

 

v Thông tin: Trung Quốc phóng thành công Thần Châu 7 w 30 năm cải cách mở cửa, Quốc hội Trung Quốc ban hành gần 400 văn bản pháp luật w 30 năm sắp tới cải cách mở cửa sẽ được thúc đẩy trên 4 phương diện

v Điểm sách: Trung Quốc với việc xây dựng  nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

84

86

Tóm tắt một số bài chính bằng tiếng anh

88

Các tin khác

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 5 năm 2008 (06/10/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4 năm 2008 (06/10/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 3 năm 2008 (06/10/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2 năm 2008 (16/05/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 1 năm 2008 (05/03/2008)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn